Świat filmu — SP 4-6

Zestaw filmów krótkich: Kino nieme

reż. A. Lumiére, L. Lumiére, G. Méliès, B. Keaton
Polska, Francja 1895 / aktorski / 54’

Współcześnie, po ponad stu latach istnienia kina, seanse filmowe są bardzo popularne. Jak wyglądały pierwsze projekcje? Jakie były reakcje widzów na pierwsze filmy?

Zestaw pierwszych niemych filmów uświadomi uczniom, jak wyglądało kino u swoich początków. Młodzi odbiorcy dowiedzą się, jak wyglądały pierwsze pokazy i kim był taper. Widzowie będą mieli okazję uświadomić sobie, że od chwili wynalezienia kinematografu do momentu, gdy filmy zaczęły opowiadać rozbudowane historie, musiało upłynąć wiele czasu.

W skład zestawu wchodzą następujące filmy:

„Wjazd pociągu na stację w La Ciotat” / Francja 1896 /
„Niagara” / USA 1912 /
„Podróż do krainy niemożliwości” / Francja 1904 /
„Karmienie dziecka” / Francja 1895 /
„Młody Sherlock Holmes” / USA 1924 /
„Polewacz polany” / Francja 1895 /

Materiały dydaktyczne

Wątki z prelekcji

Narodziny kina

Jakie są okoliczności wynalezienia kinematografu i wyświetlenia pierwszego pokazu filmowego? Które filmy i nazwiska twórców należy uznać za początki kinematografii? Co to jest kino nieme?

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
  • wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka);
  • wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, muzyka);
  • wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego);
  • świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne
  • rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa ciała).

HISTORIA

Uczeń:

  • rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych;
  • wymienia nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury masowej i przemiany obyczajowe.
Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter