Oferta online

fot. Michał Mroczkowski

Lista filmów:

Filmy dostępne w wersji online znajdą Państwo na naszej platformie VOD.

Dla kogo?

  1. Wersja online projektu adresowana jest do zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. Nie ma możliwości wykupienia dostępów dla pojedynczych uczniów.
  2. Oferta przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z oferty stacjonarnej, jak i dla osób, które chcą skorzystać z niej jednorazowo bądź kilkukrotnie, niezależnie od uczęszczania na wersję stacjonarną.

Ile to kosztuje?

  1. Opcja bilety: koszt dostępu do pojedynczego filmu od ucznia wynosi 8 zł,
  2. Opcja karnety: koszt dostępu do pojedynczego filmu od ucznia wynosi 6,50 zł (przy zakupie karnetu na cały cykl, np. jeśli cykl składa się z 7 filmów to koszt dostępu dla jednej osoby za cały cykl wynosi 7 x 6,50 zł),
  3. Nauczyciele otrzymują dostęp bezpłatny,
  4. Dostępy bezpłatne dla uczniów dotyczą wyłącznie osób w trudnej sytuacji materialnej, a ich liczba nie może przekroczyć 10 % całej zgłoszonej grupy (czyli np. 2 osoby na 26 zgłoszonych uczniów).

Zgłoszenie do projektu – krok po kroku:

  1. Szkoła bądź przedszkole zgłasza się do udziału w wersji online poprzez formularz zgłoszeniowy,  wybierając kino lub dom kultury w swojej miejscowości, a następnie interesujący cykl online.
  2. Szkoły lub przedszkola z miast, w których nie ma kina biorącego udział w projekcie, mogą zgłosić chęć udziału wypełniając formularz zgłoszeniowy i w pozycji „Kino” wybierając „NHEF online”.
  3. Po wypełnieniu formularza należy oczekiwać na akceptację zgłoszenia.
  4. Na przełomie września i października należy oczekiwać na kontakt ze strony koordynatora kina, który w kolejnym etapie poinformuje o dalszych krokach (potwierdzenie informacji z formularza, wybór płatności etc.).

Kontakt

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
Martyna Jakubiak
koordynatorka Edukacja Młode Horyzonty online
martyna.jakubiak@nowehoryzonty.pl

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter