Inne projekty

Dziewczyńskie historie, reż. A.Borzym

Akademia Nauczyciela Nowych Horyzontów

AKADEMIA NAUCZYCIELA NOWYCH HORYZONTÓW to cykliczne, nieodpłatne webinary dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, wychowawców, opiekunów świetlic, pedagogów i psychologów szkolnych.

Chcemy wyposażyć nauczycieli, wychowawców, opiekunów świetlic, pedagogów i psychologów szkolnych w kompetencje cyfrowe, społeczne i emocjonalne, będące wsparciem w edukacji zarówno na poziomie nauczyciela, jak i jego uczniów i wychowanków.

Poniżej prezentujemy najciekawsze spotkania, które odbyły się w minionym roku szkolnym.

Jak reagować na problem nadużywania ekranów przez dzieci?

Spotkanie z ekspertem Łukaszem Wojtasikiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oparliśmy na rozważaniach dotyczących wpływu korzystania z ekranów na zdrowie i rozwój dziecka, regulowania emocji u dzieci czy wprowadzania zasad korzystania z ekranów.

Jak wspierać ukraińskie dzieci i młodzież w polskiej szkole?

Gościnie: Iryna Semenowych – szkolna psycholożka zajmująca się pomocą w adaptacji obcokrajowców, zarówno dzieci, jak i dorosłych i Dorota Kulesza-Tałan  terapeutka pracująca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, interwentka kryzysowa.

Jak zadbać o to, żeby dzieci uchodźców czuły się w polskiej szkole bezpiecznie i z poczuciem zrozumienia ich sytuacji? Przyjrzeliśmy się również temu, czy znajomość kultury i religii narodu ukraińskiego, może dodatkowo wesprzeć procesy adaptacyjne przybyłych do Polski dzieci.

Ciało nie określa – jak przeciwdziałać szkodliwym wzorcom urody online?

Gościni: Ewa Dziemidowicz – psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Wychowanie w kinie

Podstawą projektu jest przekonanie, że film może stanowić ważne i atrakcyjne narzędzie w pracy wychowawczej każdego nauczyciela bardzo pomocne w rozmowach na temat wartości, modeli postępowania, czy światopoglądu.

Na przykładzie prezentowanych przez filmowych bohaterów postaw i wyborów, które podejmują, dużo łatwiej budować z podopiecznymi dialog i angażować ich do świadomego udziału w dyskusji a także rozwiązywać problemy wychowawcze.

Zapraszamy na sześć spotkań, które odbywają się raz w miesiącu: stacjonarnie lub online.
Uczestnicy zapoznają się z filmem, który porusza dane zagadnienie, po czym następuje dyskusja i ćwiczenia warsztatowe.
Udział dla nauczycieli placówek oświatowych m. st. Warszawy jest bezpłatny.
Współorganizatorem projektu Wychowanie w kinie w Warszawie jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Kierownik kursu: Małgorzata Bazan (malgorzata.bazan@wcies.edu.pl)
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania zgłoszeń na szkolenia organizowane przez WCIES (https://kursy.wcies.edu.pl/). W związku z dużym zainteresowaniem kursem Wychowanie w kinie Państwa deklaracja udziału w szkoleniu jest traktowana jako zobowiązanie do udziału w zajęciach szkoleniowych. Osoba, która nie zgłosi swojej nieobecności na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w przyszłości nie może być zakwalifikowana na kolejne formy doskonalenia organizowane we WCIES.
Brak informacji z Państwa strony uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu osobom z listy rezerwowej.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter