Dla kin i domów kultury

Blisko, reż. L. Dhont

Zapewniamy:

 • doświadczenie – to już 19 edycja,
 • kompleksowy, szczegółowo opracowany program filmowy dla wszystkich grup wiekowych,
 • możliwość wyboru cykli filmowych, 
 • materiały pozwalające przygotować się do prelekcji poprzedzającej pokaz oraz wideo prelekcje do większości cykli, 
 • przygotowane przez specjalistów scenariusze lekcji dla nauczycieli bądź karty pracy – do wykorzystania w szkole po seansie,
 • analizy psychologiczne do wykorzystania również przez rodziców przed seansem lub po nim, zawierające wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o tematach poruszonych w filmie, 
 • wsparcie organizacyjne – formularz zgłoszeniowy dla szkół, dostęp do materiałów dydaktycznych przez cały czas realizacji projektu, dostęp do panelu administracyjnego ułatwiającego m.in.: raportowanie czy zamawianie dodatkowych seansów rozliczenia, kopie filmowe, raporty, 
 • materiały promocyjne, w tym katalogi drukowane, 
 • wsparcie merytoryczne, 
 • promocję projektu w mediach ogólnopolskich.

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Dane instytucji

Możliwość grania DCP: *

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

 1. Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (SNH);
 2. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter;
 3. W tym miejscu informujemy, że zamówiony newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne itp.;
 5. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usług;
 6. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH;
 8. Podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest warunkiem zawarcia pomiędzy Panem/-ią a SNH umowy o świadczeniu usługi newsletter. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usługi newsletter.

Ważne daty:

 • 25 marca 2024 – start naboru kin i domów kultury do projektu
 • 30 kwietnia 2024 – zakończenie naboru kin i domów kultury oraz przekazanie przez kina/domy kultury informacji o wybranych cyklach
 • 10 maja 2024 – ustalenie harmonogramu pokazów na okres od października 2024 do kwietnia 2025 w dedykowanym do tego panelu
 • 20 maja 2024 – ogłoszenie programu oraz start zapisów dla przedszkoli i szkół
 • 4 października 2024– koniec zapisów dla przedszkoli i szkół
 • 7 października 2024 – start pokazów 

Instytucje zainteresowane nawiązaniem współpracy po ww. terminie zgłoszeń prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym programem i opisami cykli filmowych dla poszczególnych grup wiekowych. Wybór cykli będzie konieczny w kolejnym etapie po wysłaniu zgłoszenia.  

Q&A

Zobacz materiał o projekcie:

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter