Filmowe podróże — SP 1-3

Yakari i wielka podróż

reż. X. Giacometti, T. Genkel
Francja, Niemcy, Belgia 2020 / animacja / 83’

Yakari pochodzi z plemienia Siuksów. Wspólnie z bliskimi przemierza prerię śladami bizonów. Jednak pewnego dnia chłopiec oddziela się od krewnych i sam podąża za dzikim mustangiem. Ta podróż na zawsze zmieni jego życie.

Yakari pragnie dorosnąć i stać się pełnoprawnym członkiem plemienia. Chcąc udowodnić  swoją odwagę, wyrusza w samotną podróż w pogoni za dzikim mustangiem – Małym Piorunem, którego zamierza oswoić. Wyprawa okazuje się jednak czymś więcej, niż mógł się spodziewać. Chłopiec otrzymuje od Wielkiego Orła pióro, a wraz z nim – zdolność porozumiewania się ze zwierzętami. Czy mały Siuks będzie umiał wykorzystać ten niezwykły dar w podróży przez dziką prerię? Pełnometrażowa animacja o Yakarim jest adaptacją serii komiksów autorstwa scenarzysty Joba (André Jobin) i rysownika Deriba (Claude de Ribaupierre). Polskim widzom znany jest również serial Yakari.

Materiały dydaktyczne

Wątki z prelekcji

Stany Zjednoczone

Geografia Stanów Zjednoczonych. Kim byli rdzenni mieszkańcy Ameryki – Indianie? Co to jest odwaga? Czy łatwo stworzyć adaptację filmową komiksu?

Powiązanie z podstawą programową

Edukacja polonistyczna

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania.

Uczeń:

  • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie.

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia.

Uczeń:

  • wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;
  • formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
  • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;
  • dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy.;

Edukacja społeczna

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego.

Uczeń:

  • szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach.;

Edukacja techniczna

1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy.

Uczeń:

  • planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
  • wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
  • ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń.
Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter