Dla przedszkoli i szkół

Lunana. Szkoła na końcu świata, reż. Pawo Choyning Dorji

Materiały dydaktyczne

Do każdego filmu w projekcie przygotowane zostały materiały dydaktyczne, w zależności od cyklu są to: analizy psychologiczne, scenariusze lekcji, karty pracy, arkusze z zadaniami typu egzaminacyjnego, wideo-tutoriale warsztatów plastycznych czy wideo-omówienia filmów. Przykładowe materiały dydaktyczne dla danego cyklu znajdą Państwo poniżej przy opisie każdego z cykli.

Korzyści z udziału w projekcie

  • uatrakcyjnienie szkolnych zajęć poprzez pracę z materiałami audiowizualnymi i tekstami kultury,
  • poznanie filmów wartościowych pod względem artystycznym i poznawczym, nowości oraz tytułów z kanonu,
  • interdyscyplinarność i międzyprzedmiotowość
  • dopasowanie poszczególnych cykli do etapów edukacyjnych oraz tematów omawianych podczas zajęć lekcyjnych (powiązanie z podstawą programową MEN),
  • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli – materiały dydaktyczne (scenariusze lekcji, karty pracy, analizy psychologiczne),
  • możliwość wyboru formy uczestnictwa w programie w czasie całego roku szkolnego (w kinie lub online),
  • pobudzanie ciekawości świata i zainteresowań ucznia
  • doskonalenie kompetencji społecznych
  • rozwijanie kompetencji miękkich (komunikowanie się z innymi, definiowanie potrzeb, współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie).

Q&A

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter