Ida, reż. Paweł Pawlikowski

Film na maturze

Cykl "Film na maturze" wspiera przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, zawiera przykłady klasyki filmowej, daje szansę zarówno przeanalizowania różnych form i gatunków filmowych, jak i wprowadza wiedzę teoretyczną dotyczącą przygotowania do funkcjonalnej interpretacji dzieła audiowizualnego, dzięki czemu uczeń poszerza perspektywę odbioru tekstów kultury, zyskuje nową perspektywę poznawczą w kontekście omawianych dzieł, a także pogłębia umiejętność dyskursu w wielu kontekstach – w zakresie poetyki, estetyki, problematyki czy powiązań filmu i literatury.

Filmy zawarte w cyklu są punktem wyjścia do rozmów o wartościach, trudnych wyborach i dylematach moralnych współczesnego człowieka oraz prezentują wiedzę na temat współczesnych zjawisk, wydarzeń historycznych czy zachowań społecznych, co daje pretekst do rozważań nad różnymi aspektami aktywności człowieka.

Materiały dydaktyczne

Filmy w cyklu

Inne cykle dla: Szkoły ponadpodstawowe

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter